# Tags
#Таҳлил

Абди Қодировнинг жанговор жасоратлари

Сурхондарё вилояти халкининг Иккинчи Жаҳон урушининг 1941 йилдан 1945 йилгача содир килган мехнат жасорати

Менинг онам Кадирова Бегам Абдиевна отаси бобом Абди Қодиров 1907 йилда Шўрчида туғилган 13 ёшидан бой кулокларнинг кулида “батрак”булиб ишлаган. Утган 20-Асрнинг 25-30 йиларда Босмачилик харакатига карши дехконлар тамонидан тузилган “Кизил калтак” отрядининг сардори булган.

Собик СССР ҳудудида, Ўзбекистон ССРда маркази Термиз шаҳри бўлган Сурхондарё вилояти Иккинчи Жаҳон уруши арафасида—1941 йилнинг 6 мартида ташкил этилди. Бошланиб кетган Иккинчи Жаҳон уруши Республикадаги, ва шу жумладан, Термиз шаҳридаги тинч ҳаёйтга ва тараққиётга рахна солди.Ана шунда менинг бобом Абди Қодиров 1941 йилдан 1943 йилгача Шўрчи тумани Ижрокоми халқ депутатлари ижроия кенгаши раиси,маъсул ловозимида фаоълият курсатиб келган.

Иккинчи Жаҳон урушининг энг оғир оммавий очарчилик пайти, одамлар очликдан молга берадиган “кужарани“ еб шишиб улган.Барча захирадаги озик овкатлар “фронтга” юборилган.

Факат “фронт” учун ишлаб чикаришда ишлаётганларга учун норма буйича “паёкка” талон берилган.Ишга факат хотин –кизлар ва 12 ёшдан бошлаб 17 ёшгача усмирлар боллар.ишлашган.иш нормаси эса 12 соатдан булган.

Чунки Иккинчи Жаҳон уруши бошланишидан. Собик СССР ҳудуди пойтахти Москвада фавкулотда Давлат Мудофа Кумитаси(ГКО) ташкил булиб Урта Осиё иттифок давлатлари факат Марказдан келган буйрукларни бажарган.вакти.Абди бобом 1943 йилдан 1945 йилгача Сурхондарё вилояти Ижрокоми халқ депутатлари ижроия кенгашининг раиси бўлиб ишлаганлар. Бутун Ўзбекистондаги каби қадимий Термиз шаҳри ҳам қисқа вақтлар ичида ҳаракатдаги армиянинг орқадаги мустаҳкам таянчига айланди. Ана шу оғир йилларда жуда орқа фронтдаги Термизликлар душман устидан ғалаба қозониш йўлида яшадилар ва фидокорона меҳнат қилдилар. 

Абди Кодиров невараси Гафур Юлдашев

Leave a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *