# Tags
#Жиноят

Сурхандарё вилояти ИИБ” собик “Кинолог” ит бокар хакида хикоя

Республика ижтимойи сиёсий “Якка кураш олами” “Мир Единоборств” онлайн интернет журнали редакциясига Сурхондарё вилояти Жаркургон тумани Жингжактепа махалласида яшовчи Умурзоков Адхамжон Сурхандарё вилоят Ички ишлар Бошкармасида Кинолог мутахасислигида 7 йилдан бери яхши хизмат килиб келган . Лекин Вилоят ИИБ инспекцияси ходимлари уни кандай килиб хеч кандай асоссиз хеч кандай далилсиз ноконуний ишдан бушатиб юборгани хакида хикоя килиб берган эди.

Чунки 2018 йил28 июнь куни Сурхандарё вилоят ИИБ УХБ-нинг хизмат текширув хулосаси буйича Умурзоков Адхамжон Сурхандарё вилоят Ички ишлар Бошкармасининг2018 йил 24 июль кунидаги шахсий таркиб буйича 47-сонли буйрукка асосан хизмат интизомини купол равишда бузганлиги учун ишдан бушатилган экан .Лекин Умурзоков Адхамжон айтиши буйича реал вокеа бошка холатда булиб утган Булиб утган холат буйича сержант Умурзоков Адхамжон 2013 йил апрел ойида Узбекистон Республикаси ИИВ Акдемияси Сержантлар таркибини тайёрлаш олий курси мактабини тамомлаб келиб, Сурхандарё вилоят ИИБ Патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини саклаш “ППХ ва ЖТСБ “ Кинология хизмати хизмат итлари питомниги хизмат итларини махсус тайёрлаш булими кидирув ва одорология ишлари булинмаси бошлиги булиб ишлай бошлаган,иш давомида яхши хизматлари учун фахрий ёрликлар билан такдирланган 2018 йил 1-2 чорагида 9 та жиноятни очилишида кинолог сифатида иштирок этган, “Дрет” лакабли овчаркасини 4 ойлигидан хизматга тайёрлаган. 2018 йил 21 йюн куни Сурхандарё вилояти “Дарбанд” ЙПХ масканида хизмат утаётганида 22 июнга утар кечасисоат 00-15 ларда Сурхондарё вилоят ИИБ инспекциясидан ходимлар келишиб, уни Умурзоков Адхамжонни масканнинг 2-каватига олиб чикишди. Ёнингда канча пулинг бор деб сурашган , Умурзоков Адхамжон озрок пули борлигини айтган . Чунки навбатчилик егулик ва сув сотиб олиш учун саклаётган пули борлигин айтган Шу сабабли аник ёнида неча сумм пул борлигини билмайман деб айтган экан. Шунда ИИБ инспекцияси ходимлари уни унтагингдаги бор пулларни чикариб парта устига куйишни сурашган ва унинг бор пулларни инспекция ходимлари олиб салафан пакетга солиб олиб кетган , 1 соатдан кейин яна чакиришган ва унинг пулларини санаб куришиб , атаги 41 минг пули борлигини аниклаган экан.

ИИБ инспекцияси ходимлари бу пулларни каердан олгансан деб сурашган экан . Шу холат буйича сержант Умурзоков Адхамжон 41000 сум пулни уз уйидан олиб келганини айтган .Лекин ИИБ инспекцияси ходимлари йук бу пулларни шафиёрлардан олгансан деб асосиз тухмат килиб айблаган.

Шунда сержант Умурзоков Адхамжон 41000 сум пул узини эканлигини ва ИИБ инспекцияси ходимлари унга нисбатан тухмат килолаятганини айтган Лекин ИИБ инспекцияси ходимлари 2 соат унга маънавий тасир утказиб хайдовчилардан олдим деб айтмасанг хозир 2 та хайдовчидан пора суради деб ариза ёздириб оламиз, олмаган булсангда хохлаган хайдовчидан ёздириб олиш кийин эмас дейишган ,Чунки ИИБ инспекцияси ходимлари хайдовчи ларга таъзик утказиб айтса улар куркканидан хам ёзиб берар экан. Шундан кейин ИИБ инспекцияси ходимлари сержант Умурзоков Адхамжон караб кийнчалик узинга ёмон булади, пора олида жинойи жавобгар булиб камалиб кетасан деб 2 соатлаб маънавий тазик утказишган. Лекин сержант Умурзоков Адхамжон «Гестапо ИИБ инспекцияси ходимларига караб мен ЙПХ ходими булмасам менга пратокол килиш хукуки берилган булмаса.

Бундан ташкари масканда ДДХ ходимлари хам борлигини айтган . Ва сержант Умурзоков Адхамжон узини химоя килиб мен оддий кинолог ходими булсам менга ким хам пора берар экан деб айтиб келган экан . Шундан кейин ИИБ инспекцияси ходимлари сержант Умурзоков Адхамжондан 41000 сум пулни пора сифатида хайдовчилардан олганман деб тушунтириш хати ёзиб беришини талаб килган. Шунда ИИБ инспекцияси ходимлари сержант Умурзоков Адхамжонга караб бизни айтганларимизни килсанг сенга хеч нарса булмайди кичикрок жазо оласан ишингни давом эттирасан деб айтишган. хонадан чикармасдан тазик утказишни тинч куймаган,Ва ундан кийн сержант Умурзоков Адхамжоннинг асаби бузулиб , айтганларингни ёзсам тинч куясизларми деб нима айтишган булса шу нарсаларни ёзиб берган экан . Шу вокеадан 3 кун утгандан кейин сержант Умурзоков Адхамжон Сурхандарё вилояти ИИБ инспекциясига бориб инспекция ходимларига бориб учрашиб улардан пулларини кайтариб беришларини сураган , инспекция ходимлари сержант Умурзоков Адхамжоннинг шахсий 41000 сум «далилий ашё»пулни кейин келасан деб кайтариб беришмаган экан. Ундан кийн сержант Умурзоков Адхамжонни 2018 йил 15 июл куни ИИБ инспекциясига чакиришган . ва 3 тахизмат дафтарини олиб келишни айтишган. сержант Умурзоков Адхамжон 3 –та хизмат дафтарини олиб борган , ИИБ инспекцияси хамма дафтарларни куришга Бундан ташкари ИИБ инспекцияси ходимлари Умурзоков Адхамжонга тегишли хамма мавзу буйрукларнни ёзилганини куришган ва шу вакт хеч кандан эътироз билдиришмаган . ИИБ инспекцияси ходимлари кийнчалик хам сержант Умурзоков Адхамжонни хизмат итлари кандай холатда эканлигини хам текшириб чиккан куришган ва ундан хам хеч кандай камчилик топишмаган . Лекин 2018 йил 7 август куни сержант Умурзоков Адхамжон хизмат килишга борганида .Шунда Вилоят ИИБ кинология бошлиги сержант Умурзоков Адхамжонни ишдан бушатилганлигини айтиб ишга келмаслигини айтган . Шундан кийн 2018 йил 7 август куни хозирги вакт 2020 йил 28 августгача икки йил ичида сержант Умурзоков Адхамжон Сурхондарё вилояти ИИБ га 10 маротаба борган . Нима сабабдан ишдан бушатилганлигини сураган .Лекин у ИИБ инспекцияси Умурзоков Адхамжонни устидан ариза тушганлиги учун ишдан бушатилган деб айтишган. Лекин Умурзоков Адхамжон ИИБ инспекцияси ходимларига мен качон хеч кимдан пора талаб килмаганман деб узини химоя килиб келган.

Шунда ИИБ инспекцияси ходимлари Умурзоков Адхамжонни асосиз хеч кандай юридик далилсиз факат гумон курук гапларга асосланиб шафёрдан пул олганлигини хакида айиблаб келган. Лекин Умурзоков Адхамжон ИИБ инспекцияси ходимларига мен пулни кимдан канча ва качон олганман деб айтиб келган. Жабрланувчи ким кани аризасини курсатинглар ёки жабрланувчи аризачи билан юзма -юз килингизлар деб важ кетириб келган. Бундан ташкари Умурзоков Адхамжон ИИБ инспекцияси ходимларига менга шу аризачини курсатингизлар ва мени ишдан бушатиш , асос булган хужжатларни курсатингизлар ёки тушган аризадан бир нусха берингизлар, мен шуни билишим керак деб келган экан Шу булиб утган холат буйич ИИБ инспекцияси ходимлари тамонидан гайриоконуний иш булиб утган тугрисида .ва ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ Конститутциясида курсатилган инсоннинг конуний хукуклари купол равишда бузилиб кадр кийммати поймол булган . Шу холат буйича Умурзоков Адхамжон ИИБ инспекцияси ходимлари уни асоссиз ишдан бушатгани тугрисида дархол ариза ёэган эди. . Бундан ташкари яна ишга кайта тикланишини сураб мурожат килган . Лекин ИИБ инспекцияси ходимлари бирон бир асос булган хужжат беришмаган.

Чунки Буйрукдан кучирмада (Ички ишлар органларида хизмат уташ тартиби тугрисида Низом)нинг 144-бандининг “и” бандига мувофик “Хизмат интизомини купол равишда бузганлиги учун” деб ишдан бушатишган. Шу вокеадан кийн ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ КИНОЛОГИЯ ХИЗМАТЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТУБДАН ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДАЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 9 сентябрдаги 750-сон қарорига асосан наслчилик питомниги Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бош бошқармаси ўз ваколати доирасида Республика ички ишлар органлари эҳтиёжлари учун яроқли бўлган зотдор хизмат итларини сотиб олиш, кўпайтириш, етиштириш ва наслдор итларни танлаш, баҳолаш, жуфтликларни тўғри саралаш ҳамда ўз вақтида урчитиш ишларини олиб бориш;ички ишлар органлари учун хизмат сифатлари юқори бўлган ҳамда зоти стандарт талабларига жавоб берадиган кучукларни етиштириш, уларни ўстириш ва кинолог ходимларга бириктирилишига қадар парвариш қилиш урнинига Сурхандарё вилоят ИИБ Патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини саклаш “ППХ ва ЖТСБ “ Кинология хизмати хизмат итлари питомниги хизмат итларини махсус тайёрлаш булими собик бошлиги хозирги вакт Сурхандарё вилоят ИИБ да кадрлар булимида ишлаб келаётган.

Лекин шу вакт Кинология хизмати хизмат итлари питомниги хизмат итларини махсус тайёрлаш булими бошлиги булиб уз манфатини кузлаб, уз хизмат мансаби ваколатини суъистимол килиб 2015 йилдан 2018 йилгача Сурхандарё вилоят ИИБ Патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини саклаш “ППХ ва ЖТСБ “ Кинология хизмати хизмат итлари питомниги хизмат итларини махсус тайёрлаш булими кидирув ва одорология ишлари булинмаси бошлиги булиб ишлаб келган Умурзоков Адхамжонни асосиз гайриконуний равишда, ишдан хайдаш учун актив харакат килган .Чунки тажрибали кинолог Умурзоков Адхамжонни урнига узини Денов туманидаги уз жиянини шу ишга жойлаштириб куйгани сабаби Сурхандарё вилоят ИИБ Патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини саклаш “ППХ ва ЖТСБ “ Кинология хизмати хизмат итлари питомниги хизмат итларини махсус тайёрлаш булими собик бошлиги итларга бериладиган гушт махсулотлари урнига улган моллар ичак чавокларини берилганлиги ва бундан ташкари Республика ички ишлар органлари эҳтиёжлари учун яроқли бўлган зотдор хизмат итларини сотиб олиш, кўпайтириш, етиштириш ва наслдор итларни танлаш, баҳолаш, жуфтликларни тўғри саралаш ҳамда ўз вақтида урчитиш ишларини олиб бориш;ички ишлар органлари учун хизмат сифатлари юқори бўлган ҳамда зоти стандарт талабларига жавоб берадиган кучукларни етиштириш, уларни ўстириш урнига зотдор хизмат итлар туккан кучуклари бозорга обориб сотган тугрисида собик тажрибали кинолог Умурзоков Адхамжон билиши керак эмас эди деб бизни редакциямизга келиб хикоя килиб берган

Leave a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *